A projekt bemutatása

ÉMOP -3.2.1/D-11-2011-0016 számú „Gyöngyössolymos belterületi vízrendezése” elnevezésű projekt

Célja: a település környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeik minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A támogatás összege: 202.170.981 Ft

A kivitelezés kezdete: 2012.07.31

Szakmai tartalom: A fejlesztés rövid, közép és hosszú távon egyaránt garantálja a rendkívüli csapadék és belvíz biztonságos elvezetését a belterületről az érintett területek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról, hegyekből lefolyó víz irányítottan, egyenletesen tud a befogadó Nagy patakig áramolni.

Az elmúlt évek szélsőséges időjárása rámutatott arra, hogy a meglévő csapadékcsatorna hálózat elavult, rendezetlen, nem képes a jelentősen megnövekedett lehulló csapadékot begyűjteni. A belterületi károk jelentős részét a nagy intenzitású esőkből következően a település feletti domboldalakról lefolyó víz és sár okozta.

A fejlesztés a legveszélyeztetettebb területeken valósul meg, mely során összesen 8387 fm vízelvezető csatorna épül 2 db torkolati műtárggyal. Ebből 7854 fm burkolt árok, 315 fm zárt csatorna, 218 fm áteresz, valamint 295 db kapubejáró kerül átépítésre.

Ezáltal az ár- bel-és csapadékvíz károktól megvédett terület 6485 ha területet jelent.

Érintett utcák: Határ, Virág, Jókai, Hunyadi Széchenyi, Szabadság, Tihanyi, Nagy Gyula, Zöldkert, Malom, Rákóczi, József Attila

Műszaki átadás időpontja: 2014.09.06