Gyermekjóléti Alapszolgáltatás

Cím: Gyöngyössolymos, Szabadság u.139.
Tel.: 37/370-389
E-mail: szoc.solymos@gmail.com

gyermekjolet1@gyongyossolmoskisterseg.t-online.hu

Településünkön 2016. január 01-től a gyermekjóléti és családsegítő feladatot a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ megbízott munkatársa látja el.

Ügyfélfogadás, elérhetőségek:

Gyöngyössolymos
37/370-389
Klencznerné Kis Mária
Szerda: 8.00 – 11.00

 

A gyermekjóléti alapszolgáltatás keretében a következő feladatokat látjuk el:

  • Meghallgatjuk a hozzánk fordulók panaszát, annak orvoslására megtesszük a szükséges lépéseket
  • Tájékoztatást adunk a különböző ellátások formáiról, hozzájutás módjáról
  • Figyelemmel kísérjük a működési területünkün élő gyermek és fiatalkorú felnőtt lakosság helyzetét
  • A gyermek veszélyeztetésére vonatkozó jelzéseket kivizsgáljuk, megszűntetése érdekében foglalkozunk a családdal
  • Segítjük a családból kiemelt gyermek kapcsolattartását és visszatérését a vér szerinti családba amennyiben a feltételek adottak
  • A válsághelyzetben lévő várandós anyákat segítjük a támogatásban való hozzájutásban
  • Lakhatási krízisbe került és bántalmazásban érintett családok elhelyezésében közreműködünk
  • Együttműködünk más intézményekkel, csoportokkal, civil szervezetekkel
  • Részt veszünk működési területen lévő intézmények programjaiban, felkínálunk prevenciós és kreativitást fejlesztű programjainkat

Szolgáltatásaink ingyenesek

“A gyermeknevelés hasonlít a kertészkedéshez – a talaj, amiben a csemete nő, – a szeretet, a nyesegetés, a kertészkedés a kisebb – nagyobb hibás ágacskák eltávolítása, a jó megerősítése, – a nevelés.” (Vékony Gyöngyi)

Családsegítő Szolgálat

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák,ill.egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízis megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Családsegítés keretében: tanácsot adunk, programot szervezünk, kapcsolatokat alakítunk ki, segítünk információhoz, szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz jutni, konfliktusokat megoldani.

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u.139.
tel.: 37/370-389
e-mail: szoc.solymos@gmail.com