Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139.
Telefon: 37/370-389,  37/370-511
Fax: 37/570-023
E-mail: info@gyongyossolymos.hu

             solymos.hivatal@gmail.com

 

dr. Tarnóczi Erzsébet jegyző

Jegyző fogadóórája:
Szerda: 8.00 – 12.00

Központi szám: 37/370-389; 37/370-511

A Polgármesteri Hivatal hivatali munkarendje:

   Hétfő: 7.30 – 17.00
   Kedd: 7.30 – 16.00
   Szerda: 7.30 – 16.00
   Csütörtök: 7.30 – 16.00
   Péntek: 7.30 – 12.30

 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

   Hétfő: 8.00 – 16.00
   Kedd: nincs ügyfélfogadás
   Szerda: 8.00 – 16.00
   Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
   Péntek: 8.00 – 12.00
   Ebédszünet: 12.00 – 12.30

 

A Polgármesteri Hivatal ügyintézői által ellátott feladatok

Az ügyfelek az alábbi ügykörökben fordulhatnak bizalommal az ügyintézőkhöz:

Szociális igazgatás

Ügyfélfogadás: hivatal ügyfélfogadási idejében
Telefon: 37/370-389; 37/370-511 107 mellék
Email: ado.gysolymos@gmail.com

Zsidainé Tóth Annamária

 • rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos feladatok
 • aktív korúak ellátása – foglalkoztatás helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély
 • önkormányzati segélyek (eseti segély, gyernekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása, temetési segély)
 • méltányossági közgyógyellátási igazolvány kiadása
 • méltányossági ápolási díj kérelmek
 • népességnyilvántartás
 • gyámügyi igazgatási feladatok
 • vagyonnyilatkozatok kezelés
 • hatósági bizonyítvány kiadása
 • közcélú foglalkoztatás


Adóügyek

Ügyfélfogadás: hivatal ügyfélfogadási idejében
Telefon: 37/370-389 107 mellék
Email: ado.gysolymos@gmail.com

Zsidainé Tóth Annamária

 • Helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, telekadó, idegenforgalmi adó és talajterhelési díjjal kapcsolatos adókivetési, adóbehajtási és nyilvántartási feladatok
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítása
 • Végrehajtás
 • Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása
 • Adóigazolások kiállítása
 • Befizetések könyvelése
 • Adó-visszatérítéssel kapcsolatos utalások
 • Hagyatéki eljárás
 • Kifüggesztések kezelése


Pénzügyek

Ügyfélfogadás: hivatal ügyfélfogadási idejében
Telefon: 37/370-389; 37/370-511 104 mellék

Ügyintézők:   Siraki Tamásné és Szanyi Orsolya

 • Anyakönyvi ügyintézés
 • Törzskönyvi nyilvántartás
 • Mikrotérségi Társulással kapcsolatos feladatok ellátása
 • számlakezelés
 • személyzeti feladatok, munkaügy
 • önkormányzati vagyon nyilvántartása (vagyonkataszter)
 • könyvelés
 • KIR rendszer működtetése (dolgozók munkaügyi nyilvántartása)
 • APEH-kal kapcsolatos ügyek (ÁFA, rehabilitációs bevallás és nyilatkozat, cégautóadó, NEBIH)
 • Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás (közhasznú munkások koordinálása)
 • Költségvetés, beszámoló készítése, PM info, Mérlegjelentés
 • ebr42 rendszer működtetése
 • KGRK11 rendszerben adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
 • KSH adatszolgáltatás
 • ÖNEGM, EADAT, OTP, ELECTRA terminál kezelése
 • Pénztár
 • Normatív állami támogatás igénylése, elszámolása

 

SANYO DIGITAL CAMERA SANYO DIGITAL CAMERA SANYO DIGITAL CAMERA SANYO DIGITAL CAMERA SANYO DIGITAL CAMERA SANYO DIGITAL CAMERA SANYO DIGITAL CAMERA