Hulladékgazdálkodási naptár 2016

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton adunk tájékoztatást a rendszeres hulladékszállításon kívül végzett egyéb szolgáltatásainkról, a lomtalanítás és a zöldhulladék gyűjtések időpontjairól. Kérjük, hogy a tájékoztatónkat olvassa át figyelmesen. A mellékelt tájékoztatót elhelyezzük cégünk honlapján is a www.nhszgyongyos.hu oldalon, így az a későbbiekben is elérhető lesz, illetve ügyfélszolgálatunkon is kérhet tájékoztatást.

LOMTALANÍTÁS
A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítás nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosság igénybejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban végezzük el. Ebben az esetben a lomtalanítást igénylő ügyfelünk az alábbi elérhetőségeken kérheti a szolgáltatást. A házhoz menő lomtalanítás évente 1 alkalommal igényelhető.
Bővebb tájékoztatást és a szolgáltatás igénybevételét jelezheti Molnárné Hegedűs Anikónál, a 06-37/311-894 /34 mellék vagy hegedus.aniko@nhsz.hu elérhetőségeken.
A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor azt írásban vagy telefonon visszaigazoljuk.
Kihelyezhető hulladékok:
Olyan szilárd hulladék, melyek nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében.

Nem kihelyezhető hulladékok:
• kommunális hulladék
• építési törmelék
• gumiabroncs
• szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz)
• zöldhulladék
• elektronikai cikkek
• veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek)
• valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
Kérjük, hogy a közterületek tisztaságának megóvása érdekében, a zöldhulladékot csak az ütemtervben megjelölt napokon helyezze ki. A zöldhulladék, a begyűjtést követően komposztálásra kerül, ezért kérjük, hogy egyéb hulladékot (kommunális hulladék, papír, műanyag, veszélyes hulladék) ne tegyen a zöldhulladék közé, mert az akadályozza az újrahasznosítást.

A mellékelt táblázatban feltüntettük a zöldhulladék gyűjtések időpontjait.

GYÖNGYÖSSOLYMOS
Zöldhulladék gyűjtési ütemterv 2016.

1. körzet 2016. október 3.

 • Bem tér
 • Kossuth út
 • Fütőház u.
 • Szabadság út
 • Hegyalja u.
 • Rákóczi út
 • József A. út

2. körzet 2016. október 4.

 • Ady E. u.
 • Jókai út
 • Bányász út
 • Kis Ignác út
 • Bartók B. út
 • Kishegyi út
 • Csákkői út
 • Malom út
 • Dózsa Gy. u.
 • Mandulás út
 • Hunyadi út

3. körzet 2016. október 7. 

 • Dr. Nagy Gy. u.
 • Petőfi út
 • Fecske út
 • Széchenyi út
 • Gárdonyi G. út
 • Tihanyi út
 • Határ u.
 • Virág út
 • Mátrai út
 • Zöldkert út
 • Mérgespatak út

 

A 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében 2016. január elsejétől a zöldhulladékot a képződés helyén elkülönítetten, az erre a célra szolgáló edényben, vagy lebomló zsákban kell gyűjteni. A rendelet nem ad lehetőséget arra, hogy a zöldhulladékot ömlesztett formában helyezzék ki a közterületre, azt a gyűjtőedényben, vagy zsákban kell átadni a közszolgáltatónak elszállításra. AZ ÖMLESZTVE KIHELYEZETT ZÖLDHULLADÉKOT NEM SZÁLLÍTJUK EL 2016. JANUÁR 1-TŐL! Ügyfélszolgálatunkon vásárolható erre a célra biológiailag lebomló zsák.

A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS IDŐPONTJAI
2016. január 21.
2016. február 18.
2016. március 17.
2016. április 14.
2016. május 12.
2016. június 9.
2016. július 7.
2016. augusztus 4.
2016. szeptember 1.
2016. szeptember 29.
2016. október 27.
2016. november 24.
2016. december 22.
2017. január 19.
Milyen típusú hulladékok kerülhetnek a kukákba?
• Papírhulladék
– vegyes újságpapír, szórólapok
– a nagyobb kartondobozokat kérjük a gyűjtőnapokon az edény mellé helyezni

• Fémhulladék
– italos dobozok (sörös doboz, üdítős doboz, stb.)
– konzervdobozok (kimosva!)

• Műanyaghulladék
– műanyag (PET) italos palack, LAPOSRA TAPOSVA!
– fóliák (szatyrok, nylonzacskók, zsugorfóliák, stb)
– flakonok kiöblítve (kozmetikai és tisztítószerek flakonjai)
Milyen típusú hulladékok NEM kerülhetnek a kukákba?
• Papírhulladék
– ételmaradékkal szennyezett papírok, szalvéták, zsebkendő, egészségügyi betétek, nadrágpelenkák

• Műanyaghulladék
-joghurtos- és tejfölös poharak, margarinos csészék, kekszes és csokoládés zacskók, vákuumcsomagolt felvágottak tálcái, rekeszek, vödrök, gyerekjátékok, hungarocell, ételmaradékkal szennyezett nejlonzacskók, különféle műanyag használati tárgyak.

FONTOS!
Az üveghulladék gyűjtése továbbra is a közterületen található „ÜVEG” feliratú szelektív gyűjtőedényben történik.
Ha a tartály a szelektíven gyűjtött hulladék mellett kommunális hulladékot is tartalmaz, úgy cégünk a szelektív gyűjtőtartályba elhelyezett hulladékot kommunális hulladékként hulladékkezelésre szállítja el, és a kommunális hulladék kezelésének díját kiszámlázzuk.

A begyűjtött hulladékot cégünk telephelyére szállítjuk, ahol különféle anyagfajták szerint szétválogatjuk.

Amennyiben Ön is él a szelektív hulladékgyűjtés e lehetőségével, nagymértékben hozzájárul a környezet védelméhez, illetve a környezettudatos életmód népszerűsítéséhez.
Információ: Ügyfélszolgálat nyitvatartása:
NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Hétfő: 8.00-16.00
3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. Kedd: 8.00-16.00
Tel: +36/37/311-894 Szerda: 8.00-20.00
Fax: +36/37/500-281/32 Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8.00-16.00
info.gyongyos@nhsz.hu
NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
2015. december