Szabó Zsolt

tősgyökeres gyöngyössolymosi lakos vagyok, feleségemmel két kiskorú gyermeket nevelünk. Kőbányászattal és út-és mélyépítéssel foglalkozó családi vállalkozásban dolgozom ügyvezetőként.
2014. évtől képviselőként, jelenleg pedig, mint alpolgármester veszek részt az Önkormányzat munkájában. A testületi munka során fontosnak tartom, hogy személy szerint vállaljanak fel a képviselők megbízatásokat, tennivalókat, így az eredményesség jobban nyomon követhető, egyben számonkérhető.
Fontos számomra Gyöngyössolymos jelene és jövője. Szeretnék megfelelni képviselői jelölésem során tett vállalásaimnak, a továbbiakban is terveim között szerepel, hogy előmozdítsam településünkön az út-, járda- és híd felújítást, játszótér és pihenőpark létesítését, térfigyelő kamerarendszer telepítését, kerékpárút építését.
Szakmai tapasztalatom és kapcsolatrendszerem felhasználásával, pályázati lehetőségek felkutatásával igyekszem a közös célok mentén dolgozni településünkért.

Szabó Zsolt
alpolgármester