TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00023

Támogatás összege: 102.759.939 Ft
Címe: A gyöngyössolymosi napköziotthonos óvoda infrastrukturális, minőségi fejlesztése

A projekt célja Gyöngyössolymos községben a települési önkormányzat tulajdonában álló és fenntartása alá tartozó óvodában egy több települést ellátó, a gyermekek minőségi ellátásához nélkülözhetetlen infrastrukturális háttér fejlesztése. A projekt a meglévő szolgáltatás minőségi fejlesztésére irányul.

A gyermekek fejlesztésének folyamatjellege miatt az alábbi célok eléréséhez meghatározó az óvodákban folyó pedagógiai munka minősége, illetve a minőségi munkához nélkülözhetetlen infrastrukturális háttér biztosítása. A projekt komplex fejlesztési céllal a 6 év alatti gyermekek ellátásának minőségi fejlesztésére irányul.

A projekt átfogó céljai:
• Egyenlő esélyű hozzáférés, esélyegyenlőség megteremtése
• A minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása
• Társadalmi kohézió
• A település népességmegtartó erejének növelése, a település fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, elégedettség növelése
• Az intézmény racionális és költséghatékony működtetése, energiatakarékosság
• A nevelés minőségének és hatékonyságának növelése, a meglévő társadalmi különbségek csökkentése
• A sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók integrációjának elősegítése
• Korszerű és egészséges fejlődéshez szükséges feltételek biztosítása
• A régió hosszú távú versenyképességéhez való hozzájárulás

Projket specifikus célok
• az óvoda tornaszobával történő szolgáltatásbővítése a településen mutatkozó igények kielégítése érdekében, melyet az óvoda külön telephelyén üzemelő családi napköziben ellátott gyermekek is használni fognak
• Egészséges óvodai környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése
• Eszközbeszerzés csoportszobák berendezéséhez
• A gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében az intézmény infrastrukturális fejlesztése • Az intézmény energia- és költséghatékony működésének megteremtése

A projekttől elvárt eredmények:
• 1 db akadálymentesített, bővített óvodaépület (110 óvodai férőhely fejlesztése) létrehozása
• 1 db energiatakarékosan üzemeltethető intézmény
• A leendő ellátásban részesülő gyermekek és családjaik életminőségének javulása
• A gyermekek szülei nagyobb számban vissza fognak tudni térni a munka világába
• Társadalmi kohézió erősödése, a település és a mikro térség népességmegtartó erejének növekedése
• a minőségi fejlesztés eredményeként javulnak a gyermekek alapkészségei és kulcskompetenciái. Az új intézményi környezet lehetőséget teremt a HH, HHH és SNI-s gyermekek integrációjára, a tehetséggondozás fejlesztésére.
• Hosszú távon a régió gazdasági versenyképességének növekedését eredményezi a fejlesztés

A projekt megvalósítása során megújuló energiaforrás beépítése tervezett. A meglévő épület energetikai felújítása a következők szerint történik:
• külső falak min. 15 cm-es hőszigetelése max. 0,04 W/mK hővezetésű hőszigeteléssel
• a külső nyílászárók cseréje, ablakok, üvegezett ajtók átlagos hőátbocsátása max. 1,15W/m2K, ajtók átlagos hőátbocsátása max. 1,45W/m2K
• meglévő gázkazán cseréje kondenzációs gázkazánra
• radiátoros hőleadók elé termosztatikus radiátorszelepek beépítése (min. 2K arányossági sávval)
• gázüzemű bojler cseréje a kondenzációs gázkazánról fűtött (indirekt) HMV tárolóra