Zöldhulladék szállítás

A Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. tájékoztatója a hulladékszállításról

Tisztelt Gyöngyössolymosi Lakosok!

Zöldhulladék szállítás

A Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2015. november 5-én pót napot iktat be zöldhulladék szállítással összefüggésben.

Kérjük, hogy a zöldhulladékot oly módon helyezzék ki, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. A nagyobb ágakat melyek átmérője 5-6 cm-nél nagyobb és 1 méternél hosszabbak kizárólag összedarabolva, összekötve szállítjuk el.

A szóródó anyagokat (fűkaszálékot, virágot, falevelet és egyéb apró zöldhulladékot zsákokban kérjük kihelyezni a szállítás megkönnyítése érdekében.

A zöldhulladékot, a begyűjtést követően a Városi Szennyvíztisztító Telepen komposztáljuk, ezért kérjük, hogy egyéb hulladékot (kommunális hulladék, papír, műanyag, veszélyes hulladék) ne tegyen a zöldhulladék közé, mert az akadályozza az újrahasznosítást.

Lomtalanítás

A lomtalanítást nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosság igénybejelentése alapján, előre egyeztetett napon végezzük el. Ebben az esetben a lomtalanítást igénylő ügyfelünk az alábbi elérhetőségeken kérheti a szolgáltatást.

Molnárné Hegedűs Anikó

3200 Gyöngyös Kenyérgyár út 19.
Tel.: 06-37/500-281 /34 mellék
06-37/311-894 /34 mellék
E-mail.: aniko.hegedus@ave.hu

A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor írásban vagy telefonon visszaigazoljuk az időpontot. A gyűjtőjárat kizárólag az előzetesen egyeztetett időpontban és ingatlantól szállítja el a kihelyezett lom hulladékot.

Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

 

 

A Községi Önkormányzat tájékoztatója a tűzgyújtás rendjéről

Az ingatlan előtti közterületen és az ingatlan belső részén kizárólag száraz növényi hulladékot tartós füstölés nélkül égetni szerdai és szombati napokon 8:00 és 16:00 óra között lehet.

A tüzet őrizetlenül hagyni tilos! A tűz terjedésének megakadályozása érdekében a tüzelőhelyen a tűz oltására alkalmas eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani. Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani, a tüzelőhelyet át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely a tűz újraéledését vagy tartós füstölést eredményezne.

Nedves növényi hulladékot égetni tilos! Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetnek avart, fűnyesedéket és gallyakat, hatalmas légszennyezést okoz. Nagy mennyiségben keletkezik szén-monoxid, nitrogén-oxidok és különféle szénhidrogének.

 

Községi Önkormányzat